Skip to content

List of Books

L-istejjer ta’ Zoe u d-Dragun waqt Żmien il-Pandemija tal-Covid

F’dan il-ktieb ser niltaqgħu ma’ Zoe u l-ikbar ħabib tagħha d-Dragun. Dawn ser ikunu qed jgħallmuna fuq iċ-Ċiklu tal-ilma, l-ilma fil-Gżejjer Maltin, Il-Water Footprint, u kif aħna nistgħu nibżgħu għall-ilma.

Download link below:

Il-Kavallier Għatxan

F’dan il-ktieb ser niltaqgħu ma’ wieħed mill-kavallieri tal-Ordni Jean de Villers hekk kif hu intbagħat iservi gewwa l-gżejjer Maltin. Permezz tal-karigi tiegħu, huwa jitgħallem fuq bosta affarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ilma, bħal Bjar u Ġwiebi, Spieri, Mini u anke fuq l-Akkwadotti.

Download link below:

L-Eroj tal-Ilma

F’dan il-ktieb ser niltaqgħu ma’ Wallace, l-eroj tal-ilma tagħna. Wallace ser isib lilu nnifsu ġo nofs pjaneta roża li hija tossika. Madankollu huwa jirnexxielu jsalvaha permezz ta’ prattiċi sostenibbli. 

Download link below:

L-Erba' Żgħażagħ u l-Kumpanija tal-Ilma

F’dan il-ktieb ser niltaqgħu ma’ grupp ta’ ħbieb li jisimhom Mark, Alexandra, Keith u Amy. Flimkien dawn se jitgħallmu dwar ir-Reverse Osmosis, it-Trattament tad-Drenaġġ u s-sistema ta’ Grey water.

Download link below:

A Journey with the Energetic Four - The Renewables

A story that revolves around a ten-year-old boy named Ben who embarks on a journey with the Renewables to understand better present and future energy choices.

Download link below:

Luna and the Energetica – the energy-efficient ship

From a message in a bottle, to a hidden treasure and unexpected friendships, Luna and the Energetica – The Energy-Efficient Ship is a rollercoaster of adventures, packed with emotions, discovery and thrills!

Download link below: